FAQ | Храни и напитки за туризма


FAQ

1. Какво трябва да направя, за да участвам?
За да участвате в срещата договаряне “Храни и напитки за туризма & Съпътстваща индустрия - зима 2021/2022” е необходимо да се запознаете с условията за участие и да подадете заявка-договор по мейл или в офиса на Пачуърк ООД. Моля, обърнете внимание, че броят на местата е ограничен и щандовете се заемат според реда на подадените заявки.

2. Какво влиза в цената, има ли допълнителни плащания?
Всички цени са точно посочени и подробно описани в документите за участие. Няма допълнителни плащания извън посочените.

3. Какво представляват щандовете?
Всеки щанд е изграден от една/две съединени маси, покрити с покривки, помощна маса, столове. Подробности за размери и други може да откриете в раздел "Документи".

4. С какви рекламни материали можем да участваме?
Всеки изложител преценява с какви материали има възможност да участва – брошури, презентационни пана и продукти, каталози. Изискването от страна на организаторите е да не се нарушава целостта на залите, в които се провежда форума (нежелани са лепене и коване по стените). За по-добра ориентация вижте снимките в сектор “Галерия”.

5. Можем ли да приготвяме продуктите на място и да използваме съдове и кухня?
Всеки участник в срещата договаряне може да използва кухненско оборудване и кухнята на ресторантите към комплексите. Условието е това да бъде ясно отбелязано в заявката за участие, както и да бъдат спазени графикът, изработен от организаторите в съотвествие с изискванията на участниците и управителите на ресторантите.

6. Защо форумът е само един ден?
Форумът е еднодневен в съответствие с формулата на събитието – делово, работно, ефективно.

7. Гарантирани ли са посещения на нашия щанд?
Залите, в които се провежда срещата договаряне са устроени така, че няма щанд, който да остане незабелязан. Активността на потока и задържането на самия щанд зависи от самите презентатори.

8. Кой кани посетителите на срещата?
Организатирите на срещата имат задължението да поканят посочените в документите субекти. Посетителите се канят по следните канали: информационни плакати в курортните комплекси, електронна покана, покана в социалните мрежи и медии, лично връчена покана, телефонен контакт.

9. Можем ли да подредим щанда си предварително?
Да, щандовете могат да се подредят от предишния ден в часове, указани от организаторите.

10. Може ли да се настаним в хотела, в който се провежда срещата – договаряне?
Да, хотелите предоставят преференциални оферти за настаняване на участниците и гостите в срещата договаряне “Храни и напитки за туризма & Съпътстваща индустрия - зима 2021/2022”. Ценовите условия са приложени в документите за участие, а резервацията може да се направи при организаторите на събитието.